ขั้นตอนการรักษาผู้มีบุตรยาก

การแช่แข็งไข่
การแช่แข็งอสุจิ
ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก
ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว
IVF ไอวีเอฟ/ICSI อิ๊กซี่ (รอบสด)
ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว
IVF ไอวีเอฟ/ICSI อิ๊กซี่ (รอบแช่แข็ง)

Grow by Genea® วิธีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น Grow

Grow by Genea® วิธีการใช้งานผ่าน
แอปพลิเคชั่น Grow

ดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนจากห้องแลป ผ่านแอฟ Grow app ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Genea เริ่มต้นเส้นทางการเป็นพ่อแม่อย่างสมบูรณ์ เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกขั้นตอน

การแช่แข็งไข่ / อสุจิ

นวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาให้บริการทางการแพทย์ Genea เข้าใจผู้หญิงที่ยังไม่พร้อม
จะมีบุตร และมีความต้องการที่เก็บรักษาไข่ไว้สำหรับคนที่ต้องการมีบุตรในอนาคต

การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก(IUI)

การรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์หรือปัญหาของปากมดลูก ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของอสุจิ

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

หากทางแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้วว่า คนไข้จำเป็น
จะต้องทำการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF (เด็กหลอดแก้ว) เพื่อช่วยในการมีบุตร ทางเราจะนำไข่และอสุจิมาผสมใน dish (ดิช)

การทำอิ๊กซี่(ICSI)

เป็นกระบวนการมีความคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การทำอิ๊กซี่ (ICSI) เป็นวิธีที่เหมาะกับคนไข้ที่มีจำนวนอสุจิต่ำ หรือการเคลื่อนไหวของอสุจิไม่ดี
แพทย์จะทำการรักษาโดยการผสมเทียมชนิดหนึ่ง
ที่เรียกว่า อิ๊กซี่ (ICSI: intracytoplasmic sperm injection)

การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม
PGS & GeneSyte™ NIPS

วิธีนี้มักใช้กับคู่สามีภรรยาที่มีอายุมากและมีประสบการณ์การแท้งบุตรซ้ำ ๆ หรือเคยมีการย้ายตัวอ่อนที่
ไม่ประสบความสำเร็จอยู่หลายครั้ง หลังการรักษา IVF ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม

ดูการเติบโตของตัวอ่อนผ่านApp

เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้รับการรักษาสามารถเข้าดูรูปภาพและวิดีโอที่ค่อย แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในขณะที่ตัวอ่อนของผู้เข้ารับการรักษาเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้นวัตกรรมนี้ภายนอกประเทศออสเตรเลีย

Genea เริ่มต้นเส้นทางการเป็นพ่อแม่อย่างสมบูรณ์

การแช่แข็งไข่ / อสุจิ

นวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาให้บริการทางการแพทย์ Genea เข้าใจผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร และมีความต้องการที่เก็บรักษาไข่ไว้สำหรับคนที่ต้องการมีบุตรในอนาคต

การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก(IUI)

การรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือปัญหาของปากมดลูก ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของอสุจิ

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

หากทางแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้วว่า คนไข้จำเป็นจะต้องทำการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF (เด็กหลอดแก้ว) เพื่อช่วยในการมีบุตร ทางเราจะนำไข่และอสุจิมาผสมใน dish (ดิช)

การทำอิ๊กซี่(ICSI)

เป็นกระบวนการมีความคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การทำอิ๊กซี่ (ICSI) เป็นวิธีที่เหมาะกับคนไข้ที่มีจำนวนอสุจิต่ำ หรือการเคลื่อนไหวของอสุจิไม่ดี แพทย์จะทำการรักษาโดยการผสมเทียมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อิ๊กซี่ (ICSI: intracytoplasmic sperm injection)

การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม
PGS & GeneSyte™ NIPS

วิธีนี้มักใช้กับคู่สามีภรรยาที่มีอายุมากและมีประสบการณ์การแท้งบุตรซ้ำ ๆ หรือเคยมีการย้ายตัวอ่อนที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่หลายครั้ง หลังการรักษา IVF ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม

ดูการเติบโตของตัวอ่อนผ่านApp

เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้รับการรักษาสามารถเข้าดูรูปภาพและวิดีโอที่ค่อย แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในขณะที่ตัวอ่อนของผู้เข้ารับการรักษาเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้นวัตกรรมนี้ภายนอกประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายกับเราตอนนี้