Menu

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) การทำอิ๊กซี่

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

วิธีการทำอิ๊กซี่ (ICSI) เป็นกระบวนการที่มีความคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การทำอิ๊กซี่ (ICSI) เป็นวิธีที่เหมาะกับคนไข้ที่มีจำนวนอสุจิต่ำ หรือการเคลื่อนไหวของอสุจิไม่ดี แพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการรักษาโดยการผสมเทียมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อิ๊กซี่ (ICSI: intracytoplasmic sperm injection) แพทย์จะแนะนำวิธีการรักษานี้ในกรณีที่คนไข้เคยทำหมันมาก่อน หรือ ทำหมันแล้วแต่อยากมีลูกอีก

ข้อแตกต่างระหว่างการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่( ICSI)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
ผสมเทียมด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) ไม่สำเร็จผสมเทียมด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก
(IUI) และการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ไม่สำเร็จ
ผสมเทียมที่ห้องปฏิบัติการ (ปล่อยให้ผสมกันเอง)ผสมเทียมที่ห้องปฎิบัติการ (ผสมกับไข่แบบเจาะจง)
คัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่
แข็งแรงของฝ่ายชาย ปล่อยลงไปล้อมรอบไข่
ให้ตัวอสุจิแข่งกันเจาะเข้าไปในเปลือกไข่ด้วยตัวเอง
เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ
นำเอาอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมตรงกับไข่
โอกาสประสบความสำเร็จสูง โอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด เมื่อเทียบกับวิธีการรักษาอื่น ๆ