Menu

คุณรถเมล์ คะนึงนิจ เตรียมความพร้อมก่อนการมีเบบี๋ !

🙏🙏🙏 ขอบพระคุณ คุณรถเมล์และคุณบอล ที่ให้ความไว้วางใจ Genea Thailand ค่ะ

👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️ วางแผนครอบครัว เตรียมความพร้อมก่อนมีเจ้าตัวน้อยอย่างไร ตามดูได้ที่ YouTube: Rodmayaloha Channel 

☝️☝️☝️ สนใจนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่
📍 : Central Tower ชั้น 10 @Central World
📞 : 02-0261720-9, 061-8396886
Website: www.genea.co.th
Facebook Fanpage : Genea Thailand
Line : @genea