Menu

Grow by Genea® (watch your embryos develop) ดูการเติบโตของตัวอ่อนผ่าน App

ดูการเติบโตของตัวอ่อนผ่าน Grow by Genea®
(watch your embryos develop)

เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าดูรูปภาพและวิดีโอที่ค่อย ๆ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในขณะที่ตัวอ่อนของผู้เข้ารับบริการเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

Grow by Genea® ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดรูปและวิดิโอในแอปพลิเคชั่น แล้วยังสามารถแชร์ไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา IVF เป็นอย่างมาก

ดูวิธีการทำงานของแอปพลิเคชั่น Grow by Genea®