Menu

IUI (Intra – uterine insemination) ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

IUI (Intra-uterine insemination) ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

IUI (Intra-uterine insemination) คือการรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์หรือปัญหาของปากมดลูก ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของอสุจิ

ในระหว่างการรักษา ทางเราจะคอยติดตามผลเลือดและอัลตราซาวด์ ก่อนที่จะทำการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก โดยตรงผ่านสายขนาดเล็กในช่วงที่มีการตกไข่ แพทย์อาจให้ยากระตุ้นไข่ฝ่ายหญิงร่วมกับการรักษาแบบ IUI ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น