Menu

เทคโนโลยีของจีเนีย

Geri™ incubation system
ระบบตู้เลี้ยงตัวอ่อนอัตโนมัติ

จีเนีย เราได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบตู้เลี้ยงตัวอ่อนให้ใกล้เคียงกับสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายผู้หญิงมากที่สุด ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน  ระบบตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน Geri พบว่าช่วยให้มีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นกว่าปกติ 24% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบเดิมๆ

Geri ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนของจีเนีย มีระบบควมคุมช่องสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและระบบกล้อง Time Lapse ที่แยกกันสำหรับผู้เข้ารับบริการ
ในแต่ละรายๆ  ทำให้นักวิทยาศาสตร์ามารถติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องทำการเปิดตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อ
ติดตามผล ดังนั้นตัวอ่อนจึงไม่ถูกรบกวน เพราะตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่ใช้กล้อง Time lapse โดยทั่วๆไปนั้น จะมีระบบเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีผู้เข้ารับบริการหลายคนแต่รวมอยู่ในพื้นที่เดียว ทำให้แม้ว่าจะใช้น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนด้วยน้ำยาแบบเดียวกัน แต่ตัวอ่อนก็จะยังถูกรบกวนเมื่อนักวิทยาศาสตร์ติดตามดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของคนไข้รายอื่นๆ

Gavi™ vitrification เครื่องแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกน้ำแข็ง (vitrification)

จีเนีย เราใช้เครื่องแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกน้ำแข็ง ที่เป็นระบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก ชื่อว่า Gavi 

เครื่องแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกน้ำแข็งที่เป็นระบบอัตโนมัติ Gavi เราใช้แช่แข็งทั้งไข่ (Egg Freezing) และตัวอ่อน (Embryo Freezing) โดยวิธีการแช่แข็งแบบผลึกน้ำแข็งนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง เดิมทีแล้ว จะทำโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเสี่ยงต่อความแปรปรวนอันเกิดจากตัวผู้ทำการแช่แข็งเองรวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆด้วย  สำหรับเครื่อง Gavi นั้นเป็นระบบอัตโนมัติและได้มาตรฐานตามขั้นตอนของการแช่แข็งแบบผลึกน้ำแข็ง จึงมั่นใจได้ว่าทั้งไข่และตัวอ่อนมีการแช่แข็งที่สม่ำเสมอ จากนั้นจึงทำการเก็บแช่แข็งในแต่ละช่องแยกส่วนกันจนกว่าจะนำไข่ หรือตัวอ่อนมาใช้งานเมื่อต้องการ

Grow by Genea® ดูการเติบโตของตัวอ่อน
ผ่าน App ผ่านแอปพลิเคชัน

Grow by Genea®

เครื่องเลี้ยงตัวอ่อนอัตโนมัติ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าดูรูปภาพและวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของคุณส่งตรงจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ผ่านแอปพลิเคชั่น ผู้เข้ารับบริการสามารถดาวน์โหลดรูปและวิดิโอในแอปพลิเคชั่น และยังแชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ชมภาพตัวอ่อนอีกด้วย ซึ่งบริการนี้จะทำให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา IVF เป็นอย่างมาก