Menu

Sperm Freezing การแช่แข็งอสุจิ

Sperm Freezing การแช่แข็งอสุจิ

กรณีที่แพทย์แนะนำให้คนไข้ทำการแช่แข็งอสุจิ
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆของผู้ที่เข้ารับการรักษา ดังนี้