Menu

มาทำความรู้จัก “คุณหมอแจน” ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำจีเนีย สาขาประเทศไทย ❗️😍

มาทำความรู้จัก “คุณหมอแจน” กันเถอะ❗️😍
คุณหมอจบจากไหน ประสบการณ์ทำงาน หรือมีทัศนคติในการทำงานอย่างไร?
.
คุณหมอแจนคือคนที่ผู้เข้ารับบริการที่ทุกคนต้องพบเจอในขั้นตอนแรก…ก่อนวางแผนปรึกษาการมีลูกน้อย
.