Menu

ตรวจความพร้อมเบื้องต้นก่อนมีบุตร (Fertility Checkup)

👩‍⚕️ 👩‍⚕️ 👩‍⚕️ แพคเกจตรวจความพร้อมเบื้องต้นก่อนมีบุตร หรือตรวจภาวะมีบุตรยาก เพื่อวางแผนการมีบุตร โดยผู้เข้ารับบริการสามารถทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ คู่สมรสเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ และทำการตรวจร่างกาย แพทย์จะวินิจฉัยจากผลการตรวจเลือด อัลตร้าซาวด์ในหญิง ผลตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อในชาย พร้อมซักประวัติอย่างอื่นร่วมด้วยเพื่อหาสาเหตุ วางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงวางแผนการมีบุตรด้วย
 
👉 แพคเกจตรวจภาวะมีบุตรยาก (Fertility Checkup) : 15,000 บาท  (รวมการตรวจทั้งชายและหญิงในแพคเกจเดียว)