Menu

ค่าบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (NIPS)

🧬การตรวจ NIPS หรือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณแม่ยุคนี้ โดยวิธีการไม่ยุ่งยากสามารถตรวจจากเลือดของคุณแม่

🎉🎉🎉 ค่าบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ ( NIPS) : 16,000 บาท!

✅ ตรวจจากเลือดของคุณแม่ 

✅ ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

✅ ทราบผลภายใจ 5-7 วัน

✅ ผลตรวจชัดเจนเข้าใจง่าย 

📌 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือแพคเกจนี้
☑ ค่าบริการแพทย์ : 1,500 บาท
☑ ค่าตรวจอัลตร้าซาวด์ : 3,600 บาท
 
🙏🙏🙏 สนใจนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่
📍 Central Tower ชั้น 10 @Central World
📞 02-0261720-9
📱 061-8396886
Website: www.genea.co.th
Facebook Fanpage : Genea Thailand
Line : @genea